ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บาศกนิยม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
จิตรกรรมกระแสบาศกนิยมยังมีอิทธิพลต่อประติมากรรมอย่างเด่นชัด ด้วยปีกัสโซเคยสร้างประติมากรรมเพื่อเพิ่มพูนการค้นคว้าของกระแสนี้ควบคู่ไปกับจิตรกรรมด้วย เพราะบางอย่างในประติมากรรมแสดงออกเป็นรูปธรรมได้มากกว่าจิตรกรรม นอกจากการปั้นรูปด้วยดินเหนียวและหล่อด้วยโลหะแล้ว ปีกัสโซยังได้พัฒนาสร้างงานด้วยไม้ระบายสีด้วย เขาริเริ่มนำเศษโลหะมาเชื่อมต่อกันเป็นรูป โดยนำเศษชิ้นส่วนของเครื่องจักรซึ่งมีรูปร่างต่าง ๆ แต่ละชิ้นมีรูปทรงสำเร็จรูปอยู่แล้ว นำชิ้นสำเร็จรูปเหล่านั้นเข้ามารวมกันอยู่ในรูปเดียว ซึ่งก่อให้เกิดความคิดแก่พวกดาดาในภายหลัง อย่างไรก็ตาม มีประติมากรแท้ ๆ หลายคนทำงานตามแนวอุดมคติของกระแสบาศกนิยมอย่างสัมฤทธิผล
 
==ตัวอย่างศิลปินสำคัญในบาศกนิยม==
=== 1. [[ปาโบล ปีกัสโซ]] (Pablo Picasso, 1881-1973)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::La Vie, 1903./ Family of Saltimbanques, 1905. /Les Demoisselles D’AVIGON, 1907./Woman with Mandolin, 1910./Girl with Mandolin, 1910./Pierrot and Harlequin, 1910./ Women in White, 1923./ Three Dances, 1925./Woman of Algiers, 1932./Girl before for a mirror, 1932. /Weeping Woman, 1937./Guernica, 1937.''
=== 2. [[ฌอร์ฌ บรัก]] (George Braque, 1882-1963)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::Houses at L’estaque, 1908./The Musician’s Table, 1913./The Black Pedestal Table, 1919./Horse’s Head, 1943./The Salon, 1944.''
=== 3. [[แฟร์น็อง เลเฌ]] (Fernand Leger, 1881-1955)===
'''''ผลงานสำคัญ'''''
''::Nudes in the Forest, 1910./City Landscape, 1914./The Builders, 1955.''
'''ผลงานสำคัญ'''
''::Woman Combing her Hair, 1915.''
=== 5. ลิปชิตซ์ (Jacques Lipchitz, 1891-1973)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::The Large Bathers, 1923-1925./ Mother and Child, 1941-1945.''
=== 6. [[อ็องรี โลร็อง]] (Henri Laurens, 1885-1954)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::Man With Pipe, 1919.''
=== 7. [[โอซิป ซัดกิน]] (Ossip Zadkine, 1890-?1967)===
'''ผลงานสำคัญ'''
''::Commemorative Monument to the Destruction of Rotterdam, 1953-1954.''
126,745

การแก้ไข