ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาเทวี"

ย้อนการแก้ไขที่ 5446474 สร้างโดย 110.168.11.131 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 5446474 สร้างโดย 110.168.11.131 (พูดคุย))
* ชายาของ[[ตรีมูรติ|มหาเทพ]]ใน[[ศาสนาฮินดู]] คือ
** [[พระแม่ปารวตี|พระปารวตี]] ชายาของ[[พระศิวะ]]
** [[พระลักษมี|พระศรีมหาลักษมี]] ชายาของ[[พระวิษณุ|พระนารายณ์]]
** [[พระสุรัสวดี]] ชายาของ[[พระพรหม]]
* [[เทวี]]องค์ใด ๆ
ผู้ใช้นิรนาม