ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตระกูลภาษาอัลไต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
=== สาขาภาษามองโกล (Mongolic subfamily) ===
มีผู้พูดประมาณ 3 ล้านคน ใช้มากใน[[ประเทศมองโกเลีย]] [[มณฑลเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน]] ดินแดน[[จุงกาเรีย]]ใน[[ประเทศจีน]] [[สาธารณรัฐคัลมืยคียา]]และ[[ไซบีเรีย]]ใน[[ประเทศรัสเซีย]] แบ่งออกได้ดังนี้
* กลุ่มภาษามองโกลตะวันตกหรือออยรัท (Western Mongol or Oirat) ได้แก่ ภาษาออยรัท ภาษาคาลมิก ภาษาตอร์กุต
* กลุ่มภาษามองโกลตะวันออกหรือคาลฆา (Eastern Mongol or Khalkha) ได้แก่ ภาษาคาลฆา ภาษาเบอร์ยัท ภาษาคอร์ชิน ภาษาออร์ดอส ภาษาทูเมต ภาษาฌาฮาร์
ผู้ใช้นิรนาม