ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศอาเซอร์ไบจาน"

=== ศาสนา ===
{{โครง-ส่วน}}
ศาสนาอิสลาม (ชีอะห์) ร้อยละ 93.4 คริสต์นิกายรัสเซียออร์โธดอกซ์ ร้อยละ 2.5 คริสต์นิกายอาร์มีเนียนออโธด็อกซ์ ร้อยละ 2.3 อื่นๆ ร้อยละ 1.8
 
=== ภาษา ===
ผู้ใช้นิรนาม