ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| คำขวัญ = ภูมิความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| นายกสภามหาวิทยาลัย = [[รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล]]
| อธิการบดี = [[นพพร โฆสิระโยธิน|ผศ. นพพร โฆสิระโยธิน]] (รักษาการอธิการบดี)
| เพลง =
45

การแก้ไข