ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิศาสตร์ไต้หวัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในช่วงปี [[พ.ศ. 2203]] (ค.ศ. 1660) จักรพรรดิจีนแห่ง[[ราชวงศ์หมิง]]และ[[ราชวงศ์ชิง]]เริ่มเข้ามามีบทบาทในการครอบครองเกาะไต้หวัน ในที่สุดชาวจีนก็ได้ขับไล่ชาวดัตช์ออกไปจนได้ และผนวกเอาเกาะไต้หวันเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ[[มณฑลฝูเจี้ยน]] ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งพักพิงให้ผู้อยู่อพยพจาก[[จีน]]ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา
 
[[ญี่ปุ่น]]ใช้กำลังแย่งเกาะไต้หวันไปจากจีนในปี [[พ.ศ. 2438]] (ค.ศ. 1895) และได้ยึดครองจนกระทั่ง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ยุติลง ญี่ปุ่นแพ้สงครามและถูก[[ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง|ฝ่ายสัมพันธมิตร]]บังคับให้ยกเกาะไต้หวันคืนให้กับจีน และผลจาก[[สงครามกลางเมืองจีน]] เมื่อ[[พรรคคอมมิวนิสต์จีน]]ได้รับชัยชนะและเข้ามามีอำนาจในจีนในปี [[พ.ศ. 2492]] (ค.ศ. 1949) [[พรรคก๊กมินตั๋ง]] พรรคการเมืองชาตินิยมของจีนที่เป็นฝ่ายแพ้ ก็พาผู้คนอพยพหนีออกจากแผ่นดินใหญ่ มาตั้งหลักที่เกาะไต้หวัน เพื่อวางแผนกลับไปยึดอำนาจใน[[จีน]]ต่อไป
 
ชาวจีนมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน อพยพตามมาอยู่ที่เกาะไต้หวันในยุคที่[[เหมา เจ๋อตง]]มีอำนาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้นำของประเทศจีนทั้งสองประเทศ คือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนบนแผ่นดินใหญ่ กับผู้นำ'''สาธารณรัฐจีน'''บนเกาะไต้หวัน ต่างแย่งกันเป็นกระบอกเสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก แต่เสียงของนานาประเทศส่วนใหญ่เกรงอิทธิพลของ[[จีนแผ่นดินใหญ่]] จึงให้การยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า
ผู้ใช้นิรนาม