ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สีชมพู"

เพิ่มขึ้น 87 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สีชมพูคู่กับ[[สีเหลือง]]เป็นสีประจำสถาบันของ [[โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร]] และ [[โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีฟ้า]]เป็นสีประจำสถาบันของ [[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี]] , [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์]]และ [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี]], [[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช]], [[โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย]], [[โรงเรียนบางเลนวิทยา]],[[โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร]],[[โรงเรียนพานพิเศษพิทยา]], [[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ]],[[โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีน้ำเงิน]]เป็นสีประจำสถาบันของ [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] , [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]],[[โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]],[[โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว]],[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน]],[[โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล]]และ[[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]]'[[โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์]],[[โรงเรียนวัดราชาธิวาส]],[[โรงเรียนโยธินบูรณะ]],[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]],[[โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี]],[[โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีดำ]]เป็นสีประจำสถาบันของ [[โรงเรียนเทพลีลา]]
* สีชมพูคู่กับ[[สีขาว]]และ[[สีเขียว]]เป็นสีประจำสถาบันของ [[โรงเรียนวัดสุทธิวราราม]]
367

การแก้ไข