ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิศาสตร์ไต้หวัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
มันเลิกใช้ไปแล้ว
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 19:
ชาวจีนมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน อพยพตามมาอยู่ที่เกาะไต้หวันในยุคที่[[เหมา เจ๋อตง]]มีอำนาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้นำของประเทศทั้งสองจีน คือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กับผู้นำ'''สาธารณรัฐจีน'''บนเกาะไต้หวัน แย่งกันเป็นกระบอกเสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก แต่เสียงของนานาประเทศส่วนใหญ่เกรงอิทธิพลของ[[จีนแผ่นดินใหญ่]] จึงให้การยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า
 
ในปี [[พ.ศ. 2514]] (ค.ศ. 1971) ก่อนที่นายพล '''[[เจียง ไคเช็ก]]''' (General Chiang Kaishek) ([[ภาษาจีน]]:蔣中正) จะถึงอสัญกรรมไม่กี่ปี สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์การ[[สหประชาชาติ]] ได้สูญเสียสมาชิกภาพ ในฐานะประเทศตัวแทนชาวจีนให้กับ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] ในปี [[พ.ศ. 2521]] (ค.ศ. 1978) [[สหประชาชาติ]]ก็ประกาศรับรองจีนเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่ และตัดสัมพันธ์ทางการเมืองกับไต้หวัน ทั้ง[[สหรัฐอเมริกา]]ก็ได้ถอนการรับรองว่า[[ไต้หวัน]]มีฐานะเป็น[[รัฐ]] แม้เกาะไต้หวันจึงจะปกครองตนเอง แต่ก็ไม่มีสถานะเป็นประเทศเอกราชในทางการเมือง และกลายเป็นเพียงดินแดนเกาะที่จีนอ้างว่า เป็นส่วนมณฑลหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
1. ข้อมูลทั่วไป:
เมืองหลวง : Taipei (ไทเป)
สินค้า/บริการสำคัญ : เป็นศูนย์กลางการค้า เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ
 
เมืองท่า : Kaohsiung (เกาสง) ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมหนัก อุตสาหกรรมน้ำมัน
ผู้ใช้นิรนาม