ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภออู่ทอง"

(ย้อนการแก้ไขของ 171.96.37.223 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Tomzaza)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''[[โรงเรียนดอนคาวิทยา]]''' ตำบลดอนคา
* '''[[โรงเรียนรัตนศึกษา]]''' ตำบลอู่ทอง
ระดับประถมศึกษา ในเขตตำบลอู่ทอง 35 แห่ง ได้แก่
* '''[[โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร]]'''
* '''[[โรงเรียนปรีดาวิทย์]]'''
* '''[[โรงเรียนวัดปทุมสราวาส]]'''
*'''[[โรงเรียนภาวนาภิมณฑ์พิทยา]]'''
*'''[[โรงเรียนยอเซฟอุปถัมป์]]'''
วิทยาลัย 1 แห่ง ได้แก่
* '''[[วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง]]'''
ผู้ใช้นิรนาม