ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารแขวนลอย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ของของแข็งลอยกระจายอยู่ในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้นิ่ง ๆ จะเกิดการตกตะกอน เช่น น้ำโคลน
น้ำคลอง น้ำอบไทย น้ำแป้ง เป็นต้น
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม