ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอินทราชา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| พระราชโอรส/ธิดา = เจ้าอ้ายพระยา<br>เจ้ายี่พระยา<br>เจ้าสามพระยา<br>([[สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2]])
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิ]]
| ทรงราชย์ = [[พ.ศ. 1952]]-[[พ.ศ. 1967]]
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| ระยะเวลาครองราชย์ = 15 ปี
ผู้ใช้นิรนาม