ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชมนตรีสภา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ฝ่ายค้าน''' (108):
{{legend|#E60000|[[Democratic Party of Japan|DPJ]]/ชินเรียวกุฟูไก (58)}}
{{legend|#6FBA2C6FBA2C|[[Japan Innovation Partyพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น|JIP]] (11)}}
{{legend|#EE1B22EE1B22|[[Japanese Communist Partyพรรคคอมมิวนิสต์ญี่ปุ่น|JCP]] (11)}}
{{legend|#0000FF|[[Your Party|YP]] (10)}}
{{legend|#318CE7|[[Party for Future Generations|PFG]] (7)}}
{{legend|#A0A0A0A0A0A0|Independentsไม่สังกัด (4)}}
{{legend|#70BBF970BBF9|[[Social Democratic Partyพรรคสังคมประชาธิปไตย (Japanญี่ปุ่น)|SDP]] (3)}}
{{legend|#FFA850|[[New Renaissance Party|NRP-GI]] (2)}}
{{legend|#63EAA0|[[People's Life Party|PLP]] (2)}}
30,626

การแก้ไข