ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมหมาย ฮุนตระกูล"

* พ.ศ. 2517 - รัฐมนตรีช่วยว่าการทรวงการคลัง (สมัยที่ 1)ระหว่าง [[30 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] - [[20 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]]
* พ.ศ. 2518 - กรรมการผู้จัดการบริษัท [[ปูนซีเมนต์ไทย]]
* พ.ศ. 2523 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2523/A/028/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)]</ref>
* พ.ศ. 2523 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ระหว่าง พ.ศ. 2523 ถึง 2529 ตลอดอายุรัฐบาล [[พลเอกเปรม ติณสูลานนท์]])
* พ.ศ. 2531 - กรรมการ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]]
56,058

การแก้ไข