ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์''' หรือ '''การจำแนกชั้นทางชีววิทยา''' หมายถึงการจัดกลุ่มและหมวดหมู่[[สปีชีส์]]ของ[[สิ่งมีชีวิต]] ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่สูญพันธุ์ไปแล้ว การจำแนกในยุคปัจจุบันอาศัยรากฐานจากระบบการจำแนกของ [[คาโรลัส ลินเนียส]] นักพฤกษศาสตร์ผู้จัดกลุ่มสปีชีส์ต่าง ๆ โดยดูจากลักษณะเฉพาะทางกายภาพ การจัดกลุ่มแบบนี้ได้มีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก[[ชาลส์ ดาร์วิน|ดาร์วิน]] ส่วนมากเป็นผลมาจากการศึกษา[[อนุกรมวิธาน]]ระดับ[[โมเลกุล]]ด้วยการวิเคราะห์[[จีโนม]] ในการแบ่งอย่างกว้างๆจะแบ่งได้ 2 ระดับ คือ ลำดับขั้นสูง และ ลำดับขั้นต่ำ
 
== ลำดับขั้นสูง ==สาาแเ้สกา้ดสเ้กร้เาสก้สเา้กสาเ้เกยนเ้บน่เบำ่บยำ่บำ่ย
 
'''ลำดับขั้นสูง''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:Major Taxa) หมายถึง ลำดับขั้นที่พิจารณาได้จากลักษณะของสิ่งมีชีวิตโดยสังเขป สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลำดับขั้นสูงเดียวกัน มีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกันหรือมีลักษณะร่วมกันอย่างกว้างขวาง ลำดับดับขั้นสูงที่เล็กลงมาแสดงความคล้ายคลึงกัน หรือมีลักษณะร่วมกันแคบลงมาตามลำดับ ลำดับขั้นสูงทั้งหมดสามารถจัดเรียงลำดับ จากลำดับขั้นที่สูงที่สุดลงมาได้ ดังนี้
=== [[เขต (ชีววิทยา)|โดเมน]] ===
53,738

การแก้ไข