ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลขอาโวกาโดร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''เลขอาโวกราโดรกาโดร''' ({{lang-en|Avogadro's number}}) หรือ '''ค่าคงตัวอาโวกราโดรกาโดร''' ({{lang-en|Avogadro's constant}}) คือ จำนวนของ[[อะตอม]]ของธาตุ[[คาร์บอน]]ใน[[ไอโซโทป]]คาร์บอน-12 จำนวน 12 กรัมเท่ากับ (6.02214179±0.00000030) ×10<sup>23</sup> มวลสัมพัทธ์อะตอมของธาตุใด ๆ ก็ตามที่มีหน่วยใดๆก็ตามจะมีจำนวนอะตอมเท่านี้
 
'''เลขอาโวกราโดร'''กาโดรเป็นชื่อที่ตั้งตามชื่อของ [[อาเมเดโอ อาโวกาโดร]] นักวิทยาศาสตร์ชาว[[อิตาลี]] ซึ่งได้ตั้งสมมุติฐานไว้เมื่อ [[พ.ศ. 2354]]
 
{{โครงวิทยาศาสตร์}}
135,772

การแก้ไข