ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| head_label = นายกสภามหาวิทยาลัย
| head =
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| รักษาการอธิการบดี =[[ผศ.นพพร โฆสิระโยธิน]]
| เพลง =
45

การแก้ไข