ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัชรวาท วงษ์สุวรรณ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
==งานสังคม==
*2547-2552 ประธานกรรมการ[[WARNER BROS.]]
*2545 กรรมการ[[การท่าเรือแห่งประเทศไทย]] (กทท.)
*2544 กรรมการ[[การทางพิเศษแห่งประเทศไทย]] (กทพ.)
*2542 กรรมการ[[การไฟฟ้านครหลวง]]
*
*2539 กรรมการ[[ธนาคารนครหลวงไทย]]
*
*2537 กรรมการ[[ธนาคารมหานคร]]
*
*2535 กรรมการ[[องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
*2533 กรรมการ[[การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย]] (ปตท.)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม