ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธีรภัทร พริ้งศุลกะ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
*พ.ศ.2542-ปัจจุบัน กรรมการมูลนิธิสุเทพ เทือกสุบรรณ
*พ.ศ.2542-2543 รองผู้อำนวยการ[[ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย]] (สมัยแรก)
*พ.ศ.2541-2544 รองผู้อำนวยการ[[ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี]]
*พ.ศ.2541
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม