ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิโรจน์ แสงสนิท"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
วิโรจน์ แสงสนิท เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2478 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์<ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/0001200090002.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.]</ref> เป็นบุตรของ พระมไหยศวรรย์คำเดช (วลี แสงสนิท) กับ คุณหญิงพอใจมไหศวรรย์คำเดช แสงสนิท(มะลิ) มีพี่น้อง 7 คน สำเร็จการศึกษาจาก[[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] รุ่นที่ 5 หลักสูตร[[โรงเรียนเสนาธิการทหารบก]] หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 18 และหลักสูตร[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่นที่ 31
 
พลเอกวิโรจน์ สมรสกับคุณหญิงลักขณา แสงสนิท มีบุตร 3 คน หนึ่งในนั้นคือ พันเอก [[นาฬิกอติภัค แสงสนิท]]
ผู้ใช้นิรนาม