ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถิรพันธุ์ เกยานนท์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์''' อดีตผู้บัญชาการทหารเรือของไทยคนแรกที่เกิดภายใต้พระบรมโพธิสมภารในรัชกาลปัจจุบันและอดีตรองหัวหน้า[[คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข]] (คปค.) คนที่ 2
 
เกิดเมื่อวันที่ [[23 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2490]] มีชื่อเล่นว่า "อุ๊" เป็นบุตรของ พล.ร.อ. สถาปน์ และ ม.ร.ว. กระวิก เกยานนท์ ในพี่น้อง 6 คน การศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ที่[[โรงเรียนอำนวยศิลป์]] (พ.ศ. 2496 - 2502) ชั้นมัธยมศึกษา ม.4 - ม.6 [[โรงเรียนเทพศิรินทร์]] โดยมีเพื่อนร่วมรุ่น เช่น [[กนก เหวียนระวี]], ปริญญา บุรณศิริ, ดร. พิศิษฐ เศรษฐวงศ์, พล.ต.ต.สุรศักดิ์ หลายพัฒน์, นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์, นพ.ธงชัย เติมประสิทธิ์ , รศ.สมศักดิ์ วนิชาชีวะ, ร.อ.พินิจ สาหร่ายทอง เป็นต้น [[โรงเรียนเตรียมทหาร]] รุ่นที่ 6 [[โรงเรียนนายเรือ]] รุ่นที่ 63 โรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น พรรคนาวิน โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง วิทยาลัยการทัพเรือ [[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] ([[วปรอ. 4414]]) หลักสูตรต่างประเทศ Special Investigating Officer [[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] หลักสูตรเรือเร็วโจมตี [[ประเทศเดนมาร์ก]] อบรมระบบอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้นฮาร์พูน ประเทศสหรัฐอเมริกา NAVAL COMMAND COLLEGE ประเทศสหรัฐอเมริกา
 
ตำแหน่งสำคัญ ผู้บังคับการเรือ ต.91 และเรือ ต.92 กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ต้นเรือ เรือหลวงปราบปรปักษ์ กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ ต้นเรือ เรือหลวงอุดมเดช กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ รองผู้อำนวยการกองยุทธการ กรมยุทธการทหารเรือ ผู้อำนวยการกองวิทยุสื่อสาร กรมสื่อสารทหารเรือ ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย ประจำกรุง[[นิวเดลี]] รองเลขานุการกองทัพเรือ เลขานุการกองทัพเรือ
ผู้ใช้นิรนาม