ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉัฐวัสส์ มุตตามระ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2538]] [[จังหวัดเชียงราย]] สังกัด[[พรรคเอกภาพ]]
# [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2539]] [[จังหวัดเชียงราย]] สังกัด[[พรรคความหวังใหม่]]
===ด้านสังคม===
*ประธานกรรมการ[[WARNER BROS.]] (2543-2545)
*ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามสถานการณ์แก้ไข (ศสข.) [[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]] (รสช.)
*โฆษก[[คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ]] (รสช.)
*กรรมการมูลนิธิ วีระพล-อนงค์ มุตตามระ
*รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์อำนวยสาส์น (2540-2541)
*กรรมการ[[บริษัท อามีโก้ สตูดิโอ จำกัด]] (2540)
*กรรมการ[[บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด]]
*กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสว่างพัฒนา
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม