ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยุทธ จารุมณี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== ประวัติรับราชการ ===
* [[พ.ศ. 2505|พ.ศ. 2505]] ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงโตเกียว และเป็นหัวหน้านายทหารติดต่อประจำ บก.สหประชาชาติ กับรักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโตเกียว
* [[พ.ศ. 2506|พ.ศ. 2506]] ผู้ช่วยทูตทหารบกไทยประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเช??حูลโซล (โซล) ประเทศเกาหลี
* [[พ.ศ. 2508|พ.ศ. 2508]] รอง?เจ้ากรมข่าวทหารบก
* [[พ.ศ. 2513|พ.ศ. 2513]] ผู้ชำนาญการกองทัพบก และรักษาราชการ รองเจ้ากรมข่าว ทหารบก
* [[พ.ศ. 2515|พ.ศ. 2515]] เจ้ากรมข่าวทหารบก
* [[พ.ศ. 2522|พ.ศ. 2522]] เสนาธิการทหารบก
* [[พ.ศ. 2524|พ.ศ. 2524]] รองผู้บัญชาการทหารบก
* [[พ.ศ. 2524|พ.ศ. 2524]] ผู้บัญชาการทหารบก
 
=== ราชการพิเศษ ===
* [[พ.ศ. 2502|พ.ศ. 2502]] สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
ผู้ใช้นิรนาม