ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยุทธ จารุมณี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[พ.ศ. 2523|พ.ศ. 2523]] นายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
* [[พ.ศ. 2524|พ.ศ. 2524]] สมาชิกวุฒิสภา
==ด้านสังคม==
*ประธานกรรมการ[[WARNER BROS.]] (2521-2523)
*กรรมการ[[ธนาคารกรุงไทย]]
*กรรมการ[[การไฟฟ้านครหลวง]]
*กรรมการ[[ธนาคารมหานคร]]
*กรรมการ[[ธนาคารสหธนาคาร จำกัด]]
*กรรมการ[[ธนาคารมหานคร]] (2524)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญที่ได้รับพระราชทาน ==
ผู้ใช้นิรนาม