ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
พระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) จบการศึกษาจาก[[โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์]] เคยรับราชการในสังกัด[[กระทรวงพานิชย์พาณิชย์]] พ.ศ. 25742474 มีตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาเผยแพร่พาณิชย์ [[กระทรวงพานิชย์พาณิชย์]]<ref>[http://www.reurnthai.com/index.php?topic=4211.15 ข้อมูลข้าราชการ ๒๔๗๔]</ref> พ.ศ. 2475 ได้ย้ายมารับตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ สังกัด[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์|กระทรวงสหกรณ์]]<ref>[https://sites.google.com/a/thaicoop.com/www/coop-manager/an-official-recidence-of-the-registrar-of-cooperatives ทำเนียบนายทะเบียนสหกรณ์]</ref>
 
พระยาโทณวณิกมนตรี ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อพ.ศ. 2491 ในรัฐบาล[[แปลก พิบูลสงคราม|จอมพล แปลก พิบูลสงคราม]] และพ้นจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491<ref>[http://www.cabinet.thaigov.go.th/cab_21.htm คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี]</ref> นอกจากนี้ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็น[[สมาชิกวุฒิสภา]]ใน[[วุฒิสภาไทย ชุดที่ 2]]<ref>[http://www.senate.go.th/inforcenter/documents/list_senate2.pdf วุฒิสภา ชุดที่ ๒ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๔๘๙)]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม