ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรทิพย์ ชัยจินดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ซึ่งมีพลเอก [[ประวิตร วงษ์สุวรรณ]] รองนายกรัฐมนตรีและ [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม]] เป็นประธานแทน [[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] [[นายกรัฐมนตรี]] ที่ติดภารกิจได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกพลตำรวจเอกจักรทิพย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่ 11 สืบต่อจากพลตำรวจเอก [[สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง]] ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 โดยได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งในวันที่ 4 กันยายน 2558 และมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2558<ref>ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา] เล่ม 132 ตอน 206 ง พิเศษ หน้า 1 4 กันยายน 2558</ref>
==ด้านสังคม==
*กรรมการ[[ธนาคารอาคารสงเคราะห์]]
*กรรมการ[[ธนาคารออมสิน]]
*กรรมการ[[ธนาคารกรุงไทย]]
*กรรมการ[[ธนาคารเกียรตินาคิน]]
*กรรมการ[[การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย]]
*กรรมการ[[องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์]]
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม