ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สวัสดิ์ อมรวิวัฒน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สมาชิก[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2534|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2534]]
* สมาชิก[[สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2539]]
==ด้านสังคม==
*กรรมการ[[ธนาคารศรีนคร]]
*กรรมการ[[การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค]] (กฟภ.)
*ประธานกรรมการ[[องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย]](2537-2543)
*กรรมการ[[ธนาคารเอเซีย]] (2537)
*กรรมการ[[การสื่อสารแห่งประเทศไทย]] (2538)
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม