ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศฟิลิปปินส์"

ย้อนการแก้ไขที่ 6144071 สร้างโดย 161.200.155.6 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6144071 สร้างโดย 161.200.155.6 (พูดคุย))
ฟิลิปปินส์เป็นหนึ่งในสองชาติในเอเชียที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาคริสต์]] (อีกชาติหนึ่งคือ[[ติมอร์-เลสเต]]) และเป็นหนึ่งในชาติที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกมากที่สุด เป็นการผสมผสานกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออก ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ [[อาร์โนลด์ โจเซฟ ทอยน์บี]] (Arnold Joseph Toynbee) [[นักประวัติศาสตร์]][[ชาวอังกฤษ]] ได้กล่าวไว้ในงานของเขาว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศ[[ลาตินอเมริกา]]ที่ถูกพัดพาไปยังตะวันออก โดยคลื่นทะเลยักษ์
 
== ภูมิศาสตร์ ==
ามชุ่มชื้นสุมเขตร้อน ได้รับ'''ความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชัน บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
{{wide image|Pana Banaue Rice Terraces.jpg|960px|<center>นาขันบันได</center>}}
;ฟิลิปปินส์มีที่ราบอยู่น้อย เป็นที่ราบแคบ ๆ ที่ราบสำคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน เรียกว่า ''ที่ราบมะนิลา'' เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุด
ามชุ่มชื้นสุม; ลักษณะภูมิอากาศ : มรสุมเขตร้อน ได้รับ'''ความชุ่มชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดูได้รับฝนจากลมพายุไต้ฝุ่น และดีเปรสชัน บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
== ประวัติศาสตร์ ==
164

การแก้ไข