ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Mayrakis/restarea"

 
;{{Nihongo|{{visible anchor|Kido}}|キド|Kido}} / {{Nihongo|{{visible anchor|Tsubomi Kido}}|木戸 つぼみ|Kido Tsubomi}}
:{{voiced by|[[Yūko Kaida]]}}
:คิโดะเป็นทั้งหัวหน้ากลุ่มและสมาชิกหมายเลข 1 ที่มักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายเนื่องจากบุคลิกและการแต่งกายของเธอ อย่างไรก็ตามคนอื่นๆในกลุ่มมักเรียกเธอว่า "หัวหน้า" Kido is member No. 1 of the Mekakushi Dan and its current leader. She is often mistaken as a male due to her ambiguous appearance. The other members of the Dan call her "Danchō" (lit. ''gang leader''). Like Kano and Seto, she is addressed by her last name, even by her closest friends. Many state that her song is {{Nihongo|"Mekakushi Code"|メカクシコード|lit. Blindfold Code}}.
 
:เดิมที่นั้นเธอเป็นลูกสาวคนที่ 2 ของตระกูลที่มีฐานะ แต่เนื่องจากเธอเป็นบุตรนอกสมรสของพ่อ เพราะเธอได้รับการดูแลอย่าง She was born as the second daughter of a wealthy family, but due to being the illegitimate child between her father and his mistress, she always felt out of place, even at home. Because she was always treated cautiously by those around her, she harbored a strong desire to "disappear". One day, her father's business went bankrupt, driving him to set their house on fire. After being burned to death in the blaze, Kido came into contact with the Heat Haze along with her sister ({{voiced by|[[Yuki Kaida]]}}) and was possessed by the snake with the "Concealing Eyes" ability, thus acquiring the power to hide her presence, as well as the presence of anyone else within a two meter radius. Becoming friends with Seto and Kano in the same orphanage, she was later adopted by the Tateyama family. Encouraged by Ayano that having red eyes was the sign of a hero, they started the Mekakushi Dan.
;{{Nihongo|{{visible anchor|Momo}}|モモ|Momo}} / {{Nihongo|{{visible anchor|Momo Kisaragi}}|如月 桃|Kisaragi Momo}}
:{{voiced by|[[Nanami Kashiyama]]}}
:โมโมะเป็นสมาชิกหมายเลข 5 ของกลุ่ม ซึ่งเธอเป็นน้องสาวของชินทาโร่และเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียง โดยเธอมักจะประสบปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันโดยทั่วไปจากการที่เป็นจุดสนใจตลอดเวลา นอกจากนี้เธอยังมีผลการเรียนที่ย่ำแย่และเป็นคนที่ Momo is member No. 5 of the Mekakushi Dan. She is the younger sister of Shintarō and a popular [[aidoru|idol]], which greatly disrupts her normal life and causes a lot of stress for her. Unlike her brother, she does badly at school, and is too quite a clumsy yet cheerful girl. Momo's tastes are also shown to be rather strange. Her songs are {{Nihongo|"Kisaragi Attention"|如月アテンション}} and {{Nihongo|"Otsukimi Recital"|オツキミリサイタル||"Moon Viewing Recital"}}.
 
:ในตอนเด็ก เธอนั้นได้รับความสนใจน้อยกว่าพี่ชายเธอ When Momo was younger, she was constantly overshadowed by her brother Shintarō causing her to yearn for attention. After a drowning accident at a beach, she was swallowed up by the Heat Haze with her father who had tried to save her and given the snake of "Drawing Eyes", which is capable of catching people's attention regardless of their preferences. After an incident where she attempts and fails to be normal, Kido recruits her to the Mekakushi Dan.
 
;{{Nihongo|{{visible anchor|Ene}}|エネ|Ene}} / {{Nihongo|{{visible anchor|Takane Enomoto}}|榎本 貴音|Enomoto Takane}}
769

การแก้ไข