ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ละเมียน บุณยะมาน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
ร้อยเอกละเมียน บุณยะมาน เกิดเมื่อวันที่ [[19 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2462]]เป็นบุตรของนายประสพ และนางสนองเนตร บุณยะมาน ในพี่น้อง 8 คน
<ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000002983/info/vote ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี จาก [[โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า]] และ นิติศาสตรบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] สมรสกับนางรัชนี บุณยะมาน (สกุลเดิม:อุดมสิทธิ์) ธิดาของ พันตำรวจตรี สงกรานต์ และนางราษี อุดมสิทธิ์ มีธิดา 4 คน หนึ่งในคนนั้น คือนางตุ๊ จันทรรวงทวงทอง มารดาของนาย[[ประเสริฐ จันทรรวงทอง]]
 
ผู้ใช้นิรนาม