ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นาฏศิลป์ในประเทศลาว"

== นาฏศิลป์คลาสสิก ==
เป็นนาฏศิลป์ที่พัฒนาขึ้นในราชสำนักล้านช้างซึ่งคล้ายกับที่พบในราชสำนักสยามและกัมพูชา ส่วนใหญ่แสดงเรื่องพระลักษมณ์พระราม ([[รามเกียรติ์]]หรือ[[รามายณะ]]ฉบับลาว) หรือจากนิทานชาดก รวมทั้งวรรณคดีท้องถิ่นเช่นสินไซ ([[สังข์ศิลป์ชัย]]) การแสดงแบบนี้มีสองประเภทคือ[[โขน]]และ[[ละคร]] โขนเป็นการแสดงเรื่องพระลักษมณ์พระราม ใช้ตัวแสดงชายหญิง<ref>Brandon, J. R. (1993). ''The cambridge guide to asian theatre.'' Cambridge, UK: Cambridge University Press.</ref> ละครเป็นการแสดงที่ส่วนใหญ่ใช้ผู้หญิง ส่วนหนังตะลุงเป็นการแสดงที่คล้าย[[วายัง]]ของชาวมลายู และเล่นเรื่องราวที่หลากหลายกว่าโขนและละคร
มาฃ่าเหยินนนนนนนน
 
== ลำลาว ==
ผู้ใช้นิรนาม