ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาโอนิโปรดักชัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<div style="float:left">[[Image:Aonipro.gif|left]]</div>
''อาโอนิ โปรดักชัน'' หรือ ''อาโอนิ โปร'' (AONI青二プロダクション, PRODUCTIONAoni Production) คือบริษัท [[เอเจ็นซี่]] รับหา[[นักพากย์]] ในประเทศ[[ญี่ปุ่น]] ซึ่งมีสาขาทั้งใน [[โตเกียว]] และ [[โอซากา]]<br>บริษัท อาโอนิ โปร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ [[1 เมษายน]] ปี[[พ.ศ. 2512]] (ค.ศ.1969) มีสินทรัพย์รวม 2.6 ล้านเยน รวมมีนักพากย์ในสังกัดกว่า 250 คน และมีบริษัทลูกชื่อ ''อาโอนิ มิวสิก โปรดักชัน''<br>''เว็บไซท์:'' http://www.aoni.co.jp/
<br clear="all" />
 
== รายชื่อนักพากย์ในสังกัดอาโอนิ โปร ==
รายชื่อนักพากย์ในสังกัดที่มีข้อมูลในวิกิพีเดีย:
* [[อาเคมิ คันดะ]]
* [[เรียวโกะ ชิราอิชิ]]
* [[ไอ โนนากะ]]
 
นักพากย์อื่นๆ
 
[[ฮิโรมิ ซุรุ]]
[[อายะ ฮิซาคาวะ]]
[[ยูมิ โทมะ]]
[[จุนโคะ โนดะ]]
[[คุมิโคะ นิชิฮาระ]]
[[ฮิเดโอะ อิชิคาวะ]]
[[เรียวทาโร โอคิอายุ]]
[[โฮโคะ คุวาชิมะ]]
[[ฮิเดยูคิ ทานากะ]]
[[ฮิคารุ มิโดริคาวะ]]
[[โนโบโทชิ คันนะ]]
[[ริกะ โคมัทสุ]]
[[มามิ คินเกะซึ]]
[[มาริโกะ โคดะ]]
[[ซากุระ ทันเกะ]]
[[บิน ชิมาดะ]]
[[ไทคิ มัทซึโนะ]]
[[มายุมิ โช]]
[[ยูริโคะ ยามาโมโตะ]]
[[คาซุเอะ อิคุระ]]
[[มิคิโอะ อิโนะอุเอะ]]
[[ชิคาโอะ โอซึกะ]]
[[ไดสุเกะ โกริ]]
[[ทาเคชิ อะโอะโนะ]]
[[ทาเคชิ คุซาโอะ]]
[[วาคาเนะ ยามาซากิ]]
[[ยาซุฮิโระ ทาคาโทะ]]
[[ยูโคะ มินางุชิ]]
[[ยูโคะ นางาชิมะ]]
[[คาสุโคะ สุงิยามาะ]]
[[ชิโยโคะ คาวาชิมะ]]
[[มาซายะ โอโนะซาคะ]]
[[มาชิโคะ โทโยชิมะ]]
[[เมงุมิ อุระวะ]]
[[ยูคิมาสะ คิชิโนะ]]
[[บันโจ กินงะ]]
[[ยาซุโนริ มาซุทานิ]]
[[รูมิ คาซาฮาระ]]
[[เคอิชิ นันบะ]]
[[เรียว ฮิโรฮาชิ]]
==เว็บไซต์==
* http://www.aoni.co.jp/
 
[[en:Aoni Production]]
[[ja:青二プロダクション]]
72,280

การแก้ไข