ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นางร้ายที่รัก"

* [[รามาวดี นาคฉัตรีย์]] รับบทเป็น ดารารับเชิญงานประกาศรางวัลมาลาทองคำ 2015
* [[เข็มอัปสร สิริสุขะ]] รับบทเป็น ดารารับเชิญงานประกาศรางวัลมาลาทองคำ 2015
* [[ชนกวนันวนันท์ รักชีพ]] รับบทเป็น ดารารับเชิญงานประกาศรางวัลมาลาทองคำ 2015
* [[เบญจวรรณ เทิดทูลกุล]] รับบทเป็น ดารารับเชิญงานประกาศรางวัลมาลาทองคำ 2015
* [[ธนากร โปษยานนท์]] รับบทเป็น พิธีกรงานประกาศรางวัลมาลาทองคำ 2015
3,878

การแก้ไข