ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม |คณะนิติศาสตร์]] สีประจำคณะคือสีชมพู
* คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
* คณะวิศวกรรมศาสตร์
* [http://gs.rmu.ac.th/ บัณฑิตวิทยาลัย]
* โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียว-แดง
ผู้ใช้นิรนาม