ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

สำหรับการเดินทางในเทศบาลนคร จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน สำหรับระบบมวลชนจะมี [[รถแดง]], [[รถตุ๊กตุ๊ก]], [[รถโดยสารประจำทาง]] และประมาณ [[พ.ศ. 2550]] เริ่มมี[[แท็กซี่มิเตอร์]]ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (สถานีขนส่งอาเขต)
 
ส่วนระบบ[[รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ]]นครเชียงใหม่ ({{ภาษาอังกฤษ|Chiangmai Transit System}}) จะเปิดให้บริการในอนาคต แต่ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติของ[[สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร|สำนักงานขนส่งจังหวัด]] (สนข.)
 
=== ทางราง ===