ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบราน์ชไวค์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
เมืองเบราน์ชไวก์ตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางเหนือของ[[ประเทศเยอรมนี]] มีลักษณะภูมิประเทศเป็น[[ที่ราบ]]เรียกว่า ''ที่ราบเยอรมันเหนือ'' (''Norddeutsches Tiefland'') มี[[แม่น้ำโอเกอร์]] (''Oker'') ยาว 128 [[กิโลเมตร]]<ref>[http://www.wasserblick.net/servlet/is/17842/ C-Berichte 2005 der Oberflächengewässer], wasserblick.net. {{de icon}}</ref> ไหลจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือผ่านเขตเมืองเก่า แม่น้ำสายนี้มีลักษณะพิเศษคือเมื่อเริ่มไหลเข้าเขตเมืองเก่าทางทิศใต้จะมีฝายกั้นน้ำแยกแม่น้ำออกเป็นสองส่วน และบรรจบกันอีกครั้งทางตอนเหนือ ทำให้เขตเมืองเก่าของเบราน์ชไวก์มีสภาพคล้ายเกาะกลางน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งในยุคกลางทำหน้าที่เป็นป้อมปราการธรรมชาติของเมือง แม่น้ำโอเกอร์บรรจบกับ[[คลองมิทเทิลลันด์คานาล]] (''Mittellandkanal'') ทางทิศเหนือของเมือง แหล่งน้ำแห่งอื่นได้แก่ คลองวาเบ (''Wabe'', ยาว 26.5 กิโลเมตร) และคลองมิทเทิลรีเด (''Mittelriede'', ยาว 6 กิโลเมตร) ซึ่งคลองทั้งสองสายนี้ตั้งอยู่ห่างกันราว 100 เมตร ไหลจากทิศใต้ขึ้นเหนือ ผ่านตัวเมืองด้านทิศตะวันออก คลองทั้งสองสายไหลบรรจบกับคลองชุนเทอร์ (''Schunter'') ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง
 
เมืองเบราน์ชไวก์มีพื้นที่ทั้งสั้นทั้งสิ้น 192.13 [[ตารางกิโลเมตร]] อาณาเขตเมืองยาวทั้งสิ้น 98 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดระหว่างทิศเหนือ-ใต้ยาว 19.1 กิโลเมตร ระหว่างทิศตะวันออก-ตะวันตกยาว 15.7 กิโลเมตร พื้นที่ใจกลางเมืองมีความสูงจาก[[ระดับน้ำทะเล]]เฉลี่ย 70 เมตร จุดที่สูงที่สุดของเมืองคือถนนไกเทิลเดอร์ (''Geitelder Berg'') ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ซึ่งมีความสูง 111 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนจุดที่ต่ำที่สุดเป็นแนวโค้งของแม่น้ำโอเกอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง มีความสูง 62 เมตรจากระดับน้ำทะเล<ref>Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtentwicklung und Statistik [http://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/statistik/statistische_angaben.html ''Statistische Angaben über Braunschweig''] {{de icon}}</ref>
 
เบราน์ชไวก์มี[[ภูมิอากาศ]]ก้ำกึ่งระหว่างอากาศแบบชายทะเลทางทิศตะวันตกและอากาศแบบแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออก [[อุณหภูมิ]]ปานกลางเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 8.8 [[องศาเซลเซียส|°C]] ปริมาณ[[หยาดน้ำฟ้า]]อยู่ระหว่าง 600 ถึง 650 [[มิลลิเมตร]]ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูร้อนอยู่ที่ 17.5 °C ส่วนในเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 0.2 °C
13,219

การแก้ไข