ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลนครเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อเริ่มแรกมีฐานะเป็นเพียงเทศบาลสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2458]] และยังขึ้นตรงต่อ[[มณฑลพายัพ]] แต่ต่อมาเมื่อ[[ประเทศไทย]]มีการปกครองในระบอบ[[ประชาธิปไตย]] ในปี [[พ.ศ. 2475]] สภาผู้แทนราษฎรจึงมีมติสมควรจัดตั้งชุมชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุขาภิบาลให้มีฐานะเป็น [[เทศบาล]] โดยในครั้งนั้นเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับฐานะใหม่จากเทศบาลสุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ขึ้นเป็น "เทศบาลนครเชียงใหม่" ในปี พ.ศ. 2478 <ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2478/A/2136.PDF พระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาลนครเชียงใหม่ พุทธศักราช ๒๔๗๘]ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2478</ref> ถือได้ว่าเป็น[[เทศบาลนคร]]แห่งแรกของไทย
 
;ดวงตราเทศบาล
สำหรับการเดินทางในเทศบาลนคร จะใช้การจราจรโดยรถส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์รวมทั้งจักรยาน สำหรับระบบมวลชนจะมี [[รถแดง]], [[รถตุ๊กตุ๊ก]], [[รถโดยสารประจำทาง]] และประมาณ [[พ.ศ. 2550]] เริ่มมี[[แท็กซี่มิเตอร์]]ในบริการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรถมีสีเหลือง-น้ำเงิน เป็นแท็กซี่สหกรณ์ ส่วนสีแดง-เหลืองเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล มีสถานีขนส่งภายในตัวจังหวัดเชื่อมต่ออำเภอต่าง ๆ คือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (สถานีขนส่งช้างเผือก) และสถานีขนส่งระหว่างจังหวัดคือ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 (สถานีขนส่งอาเขต)
 
ส่วนระบบ[[รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ]]นครเชียงใหม่ ({{ภาษาอังกฤษ|Chiangmai Transit System}}) จะเปิดให้บริการในอนาคต แต่ยังติดปัญหาเรื่องงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติของ[[สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร|สำนักงานขนส่งจังหวัด]] (สนข.)
 
=== ทางราง ===
 
=== ทางอากาศ ===
[[ไฟล์:Chiang Mai InternationnalIntl Airport.jpg|thumb|200px|ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4 ของประเทศ]]
เทศบาลนครเชียงใหม่มี[[ท่าอากาศยานเชียงใหม่]] ที่มีความหนาแน่นของผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 4 ของประเทศรองจาก [[ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิ]], [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดอนเมือง]], [[ท่าอากาศยานภูเก็ต]] ตามลำดับ โดยมีเที่ยวบินไป–กลับวันละหลายเที่ยวบิน ทั้งสายการบินภายในประเทศ และสายการบินระหว่างประเทศ โดยสายการบินระหว่างประเทศ มีสายการบินในแถบ[[เอเชีย]]มีเที่ยวบินโดยตรงจากเชียงใหม่ไปยังหลายประเทศ เช่น [[ประเทศลาวจีน]], [[ประเทศพม่าเกาหลีใต้]], [[ประเทศมาเลเซียลาว]], [[ประเทศสิงคโปร์พม่า]], [[ประเทศจีนมาเลเซีย]], [[ประเทศเกาหลีใต้สิงคโปร์]] เป็นต้น
 
== สถานที่สำคัญ ==
118,579

การแก้ไข