ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เบราน์ชไวค์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
(เพิ่มเนื้อหา)
เมืองเบราน์ชไวก์มีพื้นที่ทั้งสั้น 192.13 [[ตารางกิโลเมตร]] อาณาเขตเมืองยาวทั้งสิ้น 98 กิโลเมตร ส่วนที่กว้างที่สุดระหว่างทิศเหนือ-ใต้ยาว 19.1 กิโลเมตร ระหว่างทิศตะวันออก-ตะวันตกยาว 15.7 กิโลเมตร พื้นที่ใจกลางเมืองมีความสูงจาก[[ระดับน้ำทะเล]]เฉลี่ย 70 เมตร จุดที่สูงที่สุดของเมืองคือถนนไกเทิลเดอร์ (''Geitelder Berg'') ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมือง ซึ่งมีความสูง 111 เมตรจากระดับน้ำทะเล ส่วนจุดที่ต่ำที่สุดเป็นแนวโค้งของแม่น้ำโอเกอร์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมือง มีความสูง 62 เมตรจากระดับน้ำทะเล<ref>{{de icon}} Stadt Braunschweig, Fachbereich Stadtentwicklung und Statistik [http://www.braunschweig.de/politik_verwaltung/statistik/statistische_angaben.html ''Statistische Angaben über Braunschweig'']</ref>
 
เบราน์ชไวก์มี[[ภูมิอากาศ]]ก้ำกึ่งระหว่างอากาศแบบชายทะเลทางทิศตะวันตกและอากาศแบบแผ่นดินใหญ่ทางทิศตะวันออก [[อุณหภูมิ]]ปานกลางเฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 8.8 [[องศาเซลเซียส|°C]] ปริมาณ[[หยาดน้ำฟ้า]]อยู่ระหว่าง 600 ถึง 650 [[มิลลิเมตร]]ต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นฤดูร้อนอยู่ที่ 17,.5 °C ส่วนในเดือนมกราคมซึ่งเป็นฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 0.2 °C
 
{{Weather box
13,221

การแก้ไข