ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิศาสตร์ไต้หวัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ในช่วงปี [[พ.ศ. 2203]] (ค.ศ. 1660) กษัตริย์จีนแห่ง[[ราชวงศ์หมิง]]และ[[ราชวงศ์ชิง]]เริ่มเข้ามามีบทบาทในการครอบครองเกาะฟอร์โมซา ในที่สุดชาวจีนก็ได้ขับไล่ชาวดัตช์ออกไปจนได้ และผนวกเอาเกาะฟอร์โมซาเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ[[มณฑลฝูเจี้ยน]] ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งพักพิงให้ผู้อยู่อพยพจาก[[จีน]]ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา
 
[[ญี่ปุ่น]]ใช้กำลังแย่งเกาะฟอร์โมซาไปจากจีนในปี [[พ.ศ. 2438]] (ค.ศ. 1895) และได้ยึดครองจนกระทั่ง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ยุติลง ญี่ปุ่นแพ้สงครามและถูก[[ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง|ฝ่ายสัมพันธมิตร]]บังคับให้ยกเกาะฟอร์โมซาคืนให้กับจีน เมื่อ[[พรรคคอมมิวนิสต์จีน]]เข้ามามีอำนาจในจีนในปี [[พ.ศ. 2492]] (ค.ศ. 1949) [[พรรคก๊กมินตั๋ง]] พรรคการเมืองเมืองชาตินิยมของจีนที่เป็นฝ่ายแพ้ ก็พาผู้คนอพยพหนีออกจากแผ่นดินใหญ่ มาตั้งหลักที่เกาะไต้หวัน เพื่อวางแผนกลับไปครองอำนาจใน[[จีน]]ต่อไป
 
ชาวจีนมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน อพยพตามมาอยู่ที่เกาะไต้หวันในยุคที่[[เหมา เจ๋อตง]]มีอำนาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้นำของประเทศทั้งสองจีน คือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์กับผู้นำ'''สาธารณรัฐจีน'''บนเกาะไต้หวัน แย่งกันเป็นกระบอกเสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก แต่เสียงของนานาประเทศส่วนใหญ่เกรงอิทธิพลของ[[จีนแผ่นดินใหญ่]] จึงให้การยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่า
 
ในปี [[พ.ศ. 2514]] (ค.ศ. 1971) ก่อนที่นายพล '''[[เจียง ไคเช็ก]]''' (General Chiang Kaishek) ([[ภาษาจีน]]:蔣中正) จะถึงอสัญกรรมไม่กี่ปี สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์การ[[สหประชาชาติ]] ได้สูญเสียสมาชิกภาพ ในฐานะประเทศตัวแทนชาวจีนให้กับ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] ในปี [[พ.ศ. 2521]] (ค.ศ. 1978) [[สหประชาชาติ]]ก็ประกาศรับรองจีนเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่ และตัดสัมพันธ์ทางการเมืองกับไต้หวัน ทั้ง[[สหรัฐอเมริกา]]ก็ได้ถอนการรับรองว่า[[ไต้หวัน]]มีฐานะเป็น[[รัฐ]] เกาะไต้หวันจึงกลายเป็นเพียงดินแดนที่จีนอ้างว่า เป็นส่วนหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
1. ข้อมูลทั่วไป:
 
== อ้างอิง ==
* [ ข้อมูลประเทศไต้หวัน] ข้อมูลกรมส่งเสริมส่งออก
<ref>[http://www.ryt9.com/s/expd/636624ข้อมูลกรมส่งเสริมส่งออก]</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม