ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงศักดิ์ เปรมสุข"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
หลังออกจากไอทีวี คุณทรงศักดิ์ หันมาทุ่มเทกิจกรรมเพื่อ สังคม อุทิศเวลาส่วนใหญ่ให้กับการทำงานในฐานะ กรรมการบริหาร '''[[มูลนิธิไทยคม]]''', ประธานกรรมการบริหาร '''[[สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้]]''' องค์การมหาชนที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ของชาติ
 
ปี 2552 - 2557 คุณทรงศักดิ์ ร่วมก่อตั้ง และ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ '''[[บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด]]''' บุกเบิกสถานีข่าว เริ่มต้น ผลิตรายการข่าววันละหนึ่งชั่วโมง เติบโตจนเข้าร่วมแข่งขัน และชนะประมูลทีวีดิจิทอลภาคธุรกิจ ประเภทข่าวในปี 2556 ผลักดันให้ '''[[วอยซ์ทีวี 21]]''' เป็นสถานีที่ทันสมัย นำเสนอข่าว ความเห็น ความรู้ เพื่อชีวิตคุณภาพของคนรุ่น ใหม่ เข้าถึงได้ทุกช่องทาง ทีวี อินเตอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์มือ รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
ปัจจุบัน คุณทรงศักดิ์ เป็นที่ปรึกษาและเป็นวิทยากรด้าน Brand Building Strategy มีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี่ของประเทศ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ '''[[พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]]''', กรรมการผู้ทรง คุณวุฒิ '''[[สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) กระทรวงศึกษาธิการ]]''' และ '''[[กรรมการมูลนิธิไทยคม]]'''
 
378,434

การแก้ไข