ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| party_colour = blue
| leaders_seat1 = ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
| last_election1 = 6056
| seats1 = 99
| seat_change1 = {{increase}} 3943
| popular_vote1 =
| percentage1 =
ผู้ใช้นิรนาม