ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาลัย หุวะนันทน์"

ในปี พ.ศ. 2511 ได้ร่วมก่อตั้ง[[พรรคสหประชาไทย]] และจากนั้นในปี พ.ศ. 2515 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ใน[[คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 32|รัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.32)]] เปนประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติคนแรก
 
สมรสกับ ศาสตราจารย์ [[คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์]] ป.ม. ท.จ. ผู้ร่วมก่อตั้ง โรงเรียนสาธิตปทุมวัน อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ และนายกสมาคมสตรีหลายแห่ง รวมถึงเป็น กรรมาธิการชาวไทย(คนแรก)ใน คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรีของสหประชาชาติ พ.ศ.2515 - 2517 (UN Commission on status of women (1973))
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม