ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามลายูปัตตานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ภาษาฮินดี]] เช่น โรตี
* [[ภาษาทมิฬ]] เช่น มานิกัม (เพชร) เป็น ''มานิแก''
* [[ภาษาอังกฤษ]] เช่น glass (แก้ว) เป็น ''กฺอละฮกฺือละฮ'', ฟรี เป็น ''ปือรี'', มอเตอร์ไซค์ เป็น ''มูตูซีกา''
* [[ภาษาไทย]] เช่น นายก เป็น ''นาโยฺะ'', ปลัด เป็น ''บือละ'', มักง่าย เป็น ''มะงา''
 
145,005

การแก้ไข