ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภสัชพลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
ปัจจุบัน'''ฟาร์มาโคไดนามิกส์'''สามารถประเมินผลของยาต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
*'''มัลติเซลลูลาร์ ฟาร์มาโคไดนามิกส์''' (Multicellular Pharmacodynamics-MCPD)คือการศึกษาคุณสมบัติอยู่กับที่และภาวะเคลื่อนไหวและความสันพันธ์ระหว่างกลุ่มของยาและภาวะเคลื่อนไหวของกลุ่มเซลล์ในเชิง 4 มิติ การศึกษานี้จะทำทั้งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิ่งมีชีวิตเพื่อเปรียบเทียบกัน
*'''เน็ตเวิอกด์ มัลติเซลลูลาร์ ฟาร์มาโคไดนามิกส์''' (Networked Multicellular Pharmacodynamics-Net-MCPD)ใช้ศึกษาผลของยาต่อสารพันธุกรรมด้วย
 
==รายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงค์นอก==
5,859

การแก้ไข