ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภสัชพลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ของยา กลไกการออกฤิทธฺ์ของยา และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและผลของยา '''ฟาร์มาโคไดนามิกส์'''เป็นการศึกษาว่ายามีผลอะไรต่อร่างกายบ้าง ซึ่งตรงกันข้ามกับ '''[[ฟาร์มาโคไคเนติกส์]]'''ที่เป็นการศึกษาผลของร่างกายที่มีต่อยา
 
ปัจจุบัน'''ฟาร์มาโคไดนามิกส์'''สามารถประเมินผลของยาต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
*'''มัลติเซลลูลาร์ ฟาร์มาโคไดนามิกส์''' (Multicellular Pharmacodynamics-MCPD)คือการศึกษาคุณสมบัติอยู่กับที่และภาวะเคลื่อนไหวและความสันพันธ์ระหว่างกลุ่มของยาและภาวะเคลื่อนไหวของกลุ่มเซลล์ในเชิง 4 มิติ การศึกษานี้จะทำทั้งในโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสิ่งมีชีวิตเพื่อเปรียบเทียบกัน
*'''เน็ตเวิอกด์ มัลติเซลลูลาร์ ฟาร์มาโคไดนามิกส์''' (Networked Multicellular Pharmacodynamics-Net-MCPD)ใช้ศึกษาผลของยาต่อสารพันธุกรรมด้วย
 
==รายละเอียดเพิ่มเติมจากลิงค์นอก==
<!----
The concept of pharmacodynamics has been expanded to include '''Multicellular Pharmacodynamics''' (MCPD). Multi-cellular pharmacodynamics (MCPD) is the study of the static and dynamic properties and relationships between a set of drugs and a dynamic and diverse multicellular 4 dimensional organization. It is the study of the workings of a drug on a minimal multicellular system (mMCS), both in vivo and in silico. '''Networked Multicellular Pharmacodynamics''' (Net-MCPD) further extends the concept of MCPD to model regulatory genomic networks together with signal transduction pathways, as part of a complex of interacting components in the cell. For a fuller explanation of these concepts see the articles:
 
* Jackson, R.C. (2003) [http://www.ingentaconnect.com/content/adis/pdr/2003/00000001/00000003/art00002 Predictive software for drug design and development]. Pharmaceutical Development and Regulation 1 ((3)), 159-168.
 
* Werner, E., [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubmed&dopt=Abstract&list_uids=14678738&query_hl=3 In silico multicellular systems biology and minimal genomes], DDT vol 8, no 24, pp 1121-1127, Dec 2003. (Introduces the concepts MCPD and Net-MCPD)
* [http://www.boomer.org Dr. David W. A. Bourne, OU College of Pharmacy ]
 
A good source for further information and posting to experts can be found courtesy of Dr. David W. A. Bourne, OU College of Pharmacy [http://www.boomer.org].
--->
{{เภสัชกรรม}}
{{สาขาเคมี}}
5,859

การแก้ไข