ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ"

(แทนที่ ‘ศิลปะกรรม’ ด้วย ‘ศิลปกรรม’)
 
== กิจกรรมต่างๆ ==
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มีการสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ในแต่ละรุ่นจะเป็นผู้ดำเนินโครงการต่างๆที่คิดสร้างสรรค์กันขึ้นมา กิจกรรมของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีกิจกรรรมหลักทั้งหมด 4 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
มีกิจกรรรมหลักทั้งหมด 7 กิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
 
* 7 DAYS with your idols
* กิจกรรมปฐมนิเทศน้องใหม่
กิจกรรมที่น้องๆม.ปลายได้มาสัมผัสกับบรรยากาศจริงของคณะที่ตนเองสนใจ สนุกและได้ประสบการณ์ตรงกับคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ไอดอล
เป็นกิจกรรมที่รุ่นพี่ทุกคนรวมทั้งคณาจารย์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ มีการแนะนำตัวอาจารย์ประจำคณะ รุ่นพี่ทำความรู้จักกับรุ้นน้อง และมีการแนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิตที่คณะฯ และมหาวิทยาลัย
 
* Prink
* กิจกรรมรับน้องใหม่
กิจกรรมเทศกาลดนตรีและขายของ เป็นกิจกรรมประจำคณะศิลปกรรมศาตร์ที่มีการจัดคอนเสปงานที่มีสไตล์ของเด็กศิลปกรรม
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กันระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่ และน้องใหม่ในรุ่นเดียวกันเอง
 
* ปฐมนิเทศ
* กิจกรรมการออกร้านขายของ
กิจกรรมปฐมนิเทศเด็กใหม่ ให้ทำความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยและเพื่อนๆโดยได้รับการดูแลพี่สต๊าฟของคณะศิลปกรรมศาสตร์
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาทุกคนนำเอาความคิดสร้างสรรค์ของตนเองพัฒนาออกมาในรูปแบบของสินค้า ได้จัดให้มีการออกร้านขายสินค้ากันที่บริเวณรอบอาคาร 7 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ในบางปีมีกิจกรรมพิเศษเช่น มีนิทรรศการศิลปของภาควิชาทัศนศิลป์ มีวงดนตรีที่มีชื่อเสียงมาแสดง และมีการเดินแฟชั่นโชว์ของภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ งานออกร้านนี้เดิมมีชื่อว่า "คองกาโด" ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น "พริ้ง" (Prink) จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม-กุมถาพันธ์ของทุกปี
 
* พี่พบน้อง
กิจกรรมพี่พบน้องนี้เป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณะศิลปกรรมศาสตร์ทำให้น้องปี1 รู้จักเพื่อนๆ รู้จักรุ่นพี่ และปรับตัวได้ดียิ่งขึ้น
 
* ปล่อยเป็ด
กิจกรรมปล่อยเป็ดเป็นกิจกรรมของภาควิชาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีกิจกกรมทุกๆปี ที่สระน้ำหน้าตึก Diamond Building
 
* Sport Day
กิจกรรมกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงความเป็นศิลปกรรมศาสตร์ได้ดี ซึ่งพวกเราชาวศิลปกรรมศาสตร์ได้ทุ่มเทให้กับการแข่งขันเป็นอย่างมาก
 
* พิธีครอบครู ปลดไทด์ และพิธีตัดเงา
กิจกรรมพิธีครอบครู และปลดไทด์ เป็นพิธีสำคัญอย่างหนึ่งของคณะศิลปกรรมศาสตร์ และพิธีตัดเงา เป็นกิจกรรมที่ทางคณะพึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก
 
 
มีกิจกรรมดั้งเดิมที่อยู่ในความทรงจำของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์รุ่นแรกๆ ซึ่งเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ก็ได้ปรับปลี่ยนกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ
และกิจกรรมที่รุ่นพี่คณะศิลปกรรมศาตร์อาจจะรู้จักกันดี
 
* กิจกรรมงานเทศการดนตรี และบา-บี-ชิว (Bar-B-Chill)
ผู้ใช้นิรนาม