ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

ย้อนการแก้ไขของ Kaexek (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Jeabbabe
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ Kaexek (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Jeabbabe)
 
== วรรณคดีที่ได้รับการยกย่อง<ref>[http://learners.in.th/blog/banpuyud/27184]</ref> ==
* ประเภทลิลิต ได้แก่ [[ลิลิตพระลอตามไก่ลอ]]
* ประเภทฉันท์ ได้แก่ [[สมุทรโฆษคำฉันท์ขี้แตกโฆษคำฉันท์]]
* ประเภทกาพย์ ได้แก่ [[มหาชาติกลอนเทศน์]]
* ประเภทความเรียงเรื่องนิทาน ได้แก่ [[สามก๊ก]] ฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
* ประเภทกลอนสุภาพ ได้แก่ เสภาเรื่อง [[ขุนช้างขุนแผน]]
* ประเภทบทละครรำ ได้แก่ [[อิควายอิเหนา]]
* ประเภทบทละครพูด ได้แก่ [[หัวหัวใจนักรบ]]
* ประเภทความเรียงอธิบาย ได้แก่ [[พระราชพิธีสิบสองเดือนสิบแปด]]
* ประเภทบทละครพูดคำฉันท์ ได้แก่ [[มัทนะพาธา]]
* ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่ [[พระนลคำหลวง]]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[โบราณคดีสโมสร]]กากๆ
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสร}}
{{กูเอง}}
[[หมวดหมู่:วรรณกรรม]]
[[หมวดหมู่:สมาคมทางภาษา]]