ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งความยาวคลื่น"

Reverted 1 edit by 110.77.176.251 (talk) to last revision by AlphamaBot. (TW)
(Reverted 1 edit by 110.77.176.251 (talk) to last revision by AlphamaBot. (TW))
 
ข้อเสียของระบบ WDM คือจะเป็นการยากในการออกแบบระบบสถานีทวนสัญญาณเชิงแสง เนื่องจากค่าความยาวคลื่นที่ต่างกันจะทำให้ ระยะทางของสถานีทวนสัญญาณแต่ละความยาวคลื่นนั้นแตกต่างกัน ดั้งนั้นจึงทำให้กำเนิดระบบ DWMD เกิดขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดทางการออกแบบวงจรของสถานีทวนสัญญาณเชิงแสง จึงได้คิดค้นที่จะทำการทดลองโดยใช้หมู่ธาตุหายากโดยใช้ธาตุ [[Erbium]] ที่ทำให้ความยาวคลื่นที่ 1550 nm สามารถขยายสัญญาณในช่วงความถี่ดังกล่าวโดยเหมือนกับว่าเป็นสถานีทวนสัญญาณเชิงแสงนั้นเอง
{{โครงเทคโนโลยี}}123
 
 
164

การแก้ไข