ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แทว็อนกุนช็อนกเย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล จักรพรรดิ
|name = องค์ชายแทวอน จอนกเย
|birth_dateประสูติ = 2328
|สิ้นพระชนม์ = 2384
|death_date = 2384
|issueพระโอรส/ธิดา = [[องค์ชายลีพยอน]]
|fatherพระบิดา = องค์ชายอึนนอน
|dynastyราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซ็อน]]
|house-type = dynasty
|dynasty = [[ราชวงศ์โชซ็อน]]
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม