ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิทธิพล มามีเกตุ"

* [[มาสค์ไรเดอร์โอส]] (เด็กซ์) พากย์เสียงของ ดาเตะ อากิระ / มาสค์ไรเดอร์ เบิร์ท, คาซาริ
* [[มาสค์ไรเดอร์โฟร์เซ่]] (เด็กซ์) พากย์เสียงของ ซาคุตะ ริวเซย์ / มาสค์ไรเดอร์ เมเทโอ
* [[มาสค์ไรเดอร์วิซาร์ด]] (เด็กซ์) พากย์เสียงของ ไวส์แมน และ ฟินิกซ์
* [[โบเคนเจอร์]] (เด็กซ์) พากย์เสียงของ โมงามิ โซตะ / โบเคนบลู
* [[เกคิเรนเจอร์]] (เด็กซ์) พากย์เสียงของ กันโด จาง / เกคิเรด
86

การแก้ไข