ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย"

|-
|align=left|{{vb|AUS|size=20px}}
| 4th||4th || 6th || 11th || 10th || 4th || 6th || 5th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || 4th || 8th || bgcolor=gold|'''1st''' || 7th || 4th || 5th || X5th ||'''18'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|CHN|size=20px}}
| bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 4th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || 4th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || 4th || 4th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || Xbgcolor=#cc9966|'''3rd''' ||'''18'''
 
|-
|align=left|{{vb|TPE|size=20px}}
| || || 4th || 6th || 9th || 5th || 10th || 6th || 4th || 7th || 6th || 9th || 13th || 8th || 8th || 13th || 9th || X6th ||'''16'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|IRI|size=20px}}
| || 6th || || 10th || 8th || 7th || 5th || 4th || 6th || 5th || 5th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 6th || 5th || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || Xbgcolor=silver|'''2nd''' ||'''16'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|JPN|size=20px}}
|bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || 4th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 6th || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || 5th || 4th || Xbgcolor=gold|'''1st''' ||'''18'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|QAT|size=20px}}
| || || || || 19th || || 12th || 10th || 8th || 13th || 11th || 11th || 7th || 11th || 14th || 12th || 11th || X4th ||'''13'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|KOR|size=20px}}
|bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || 5th || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=gold|'''1st''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=#cc9966|'''3rd''' || bgcolor=silver|'''2nd''' || X7th ||'''18'''
 
|-
|-
|align=left|{{vb|THA|size=20px}}
| || || || 14th || 15th || 9th || 7th || 7th || 11th || || || 10th || 5th || 6th || 13th || 10th || 6th || X8th ||'''13'''
 
|-
30,418

การแก้ไข